وب سایت های مورد نظر خود را با فرمت www.example.com‌ در این قسمت وارد کنید تا زمانی که کاربران شما می خواهند به این سایت ها وارد شوند به شما اطلاع رسانی شود. و دسترسی آنها به این سایت ها مسدود شود.
پس از وارد کردن هر آدرس، کلید اینتر را فشار دهید.

زمانی که کاربر یکی از کلید های تعریف شده توسط شما را وارد کند، تصویر صفحه ضبط شده و گزارش مربوط به همان برنامه نیز ثبت می شود.

: :
:
:
:
: :