نصب توسط همکاران ما
جهت نصب و راه اندازی از طریق شماره های زیر به همکاران ما اطلاع دهید.
۰۵۱۳۷۶۵۴۷۷۸
۰۵۱۳۷۶۸۱۳۹۴
و یا از طریق ربات زیر در تلگرام با واحد پشتیبانی کارمندکنترل تماس حاصل نمایید.

@pooyeshpardazbot