تمامی فاکتورها

نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد.
شناسه فاکتورنوع فاکتورتعدادمبلغمبلغ با تخفیفزمان ثبت 
6خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:17:09پرداخت نمایش
3خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:13:27پرداخت نمایش