تمامی فاکتورها

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
شناسه فاکتورنوع فاکتورتعدادمبلغمبلغ با تخفیفزمان ثبت 
973تمدید شناسه1300,000 IRR300,000 IRR1397/07/20 23:16:45پرداخت نمایش
972تمدید شناسه1300,000 IRR300,000 IRR1397/07/20 23:15:35پرداخت نمایش
265تمدید شناسه21,500,000 IRR1,500,000 IRR1396/04/24 10:17:12پرداخت نمایش
234تمدید شناسه1150,000 IRR150,000 IRR1396/03/26 19:56:59پرداخت نمایش
6خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:17:09پرداخت نمایش
3خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:13:27پرداخت نمایش