تمامی فاکتورها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
شناسه فاکتورنوع فاکتورتعدادمبلغمبلغ با تخفیفزمان ثبت 
6خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:17:09پرداخت نمایش
3خرید حجم اضافه180,000 IRR80,000 IRR1395/07/10 14:13:27پرداخت نمایش