فاکتور شماره : 3

نام خریدار : حساب کاربری دمو
فاکتور شماره : 3
زمان ثبت : 1395/07/10 14:13:27
مجموع مبلغ فاکتور : 80,000|IRR

نوع فاکتور :
خرید حجم اضافه
وضعیت :
پرداخت نشده
حجم خریداری شده :
500.00 MB

مجموع فاکتور : 80,000 IRR