وضعیت حضور/غیاب کارمندان (امروز) 65 / 14
user image
علی موسوی حاضر
آخرین فعالیت : تصویر محیط سیستم عامل
user image
محمد علویان حاضر
آخرین فعالیت : استفاده از نرم افزار
user image
سپیده خانی حاضر
آخرین فعالیت : جستجو در وب
user image
سمیه مهدوی حاضر
آخرین فعالیت : ورود اطلاعات با صفحه کلید
user image
پژمان صنوبر حاضر
آخرین فعالیت : تلگرام
فعالترین کارمندان امروز (5 کاربر برتر)

آخرین تصاویر دریافتی از محیط کاری پرسنل

محیط برنامه
sc1
کارمند : سپیده خانی
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Photoshop
عنوان پنجره : Photoshop - New Project
محیط برنامه
sc1
کارمند : محمد علویان
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Firefox
عنوان پنجره : کارمند کنترل
محیط برنامه
sc1
کارمند : علی موسوی
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Chrome
عنوان پنجره : نظارت بر خانواده
محیط برنامه
sc1
کارمند : پژمان صنوبر
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Firefox
عنوان پنجره : ورزش 3
محیط برنامه
sc1
کارمند : سپیده خانی
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Photoshop
عنوان پنجره : Photoshop - New
محیط برنامه
sc1
کارمند : محمد علویان
زمان : 1398/12/04 03:51:48
محیط تصویر : Firefox
عنوان پنجره : کارمند کنترل
ترافیک مصرفی (ارسال/دریافت) شبکه های کلیه پرسنل در 24 ساعت اخیر
محبوب ترین نرم افزارها بین پرسنل شما در 30 روز اخیر
پربازدید ترین وبسایت ها در مجموعه شما
برای نمایش اطلاعات هر بخش موس را بر روی آن ببرید
ظرفیت فضای پنل شما
فضای کل :24.90 GB
فضای استفاده شده :13.66 GB
فضای باقیمانده :11.25 GB