زمانعبارت کپی شده
1398/10/30 10:43:10 اولین سامانه مدیریت خانواده و مراقبت از خانواده در فضای مجازی در ایران – موقعیت و مکان یابی لحظه ای و ردیابی خطی فرزندان و افراد سالخورده و …
1398/10/30 11:18:35 کنترل و تحلیل عملکرد روزانه کارمندان با بیشترین دقت و در کمترین زمان ممکن
1398/10/30 11:09:27 از پشت میز کار خود در کنار بازاریاب های خود باشید
1398/10/30 11:57:56 افزایش بازده کاری در کارمند کنترل
1398/10/30 12:12:07 ردیابی موبایل و کنترل تماس و پیامک. مدیریت خانواده در SFP
1398/10/30 12:21:43 با ردیابان خط ترانزیتی خود را مدیریت و کنترل نمایید
1398/10/30 12:25:31 ردیابی و کنترل شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام
1398/10/30 12:34:11 کارمند کنترل : هوشمند ترین سامانه نظارت و کنترل عملکرد کارمندان