زمانعبارت کپی شده
1397/11/03 10:43:10 اولین سامانه مدیریت خانواده و مراقبت از خانواده در فضای مجازی در ایران – موقعیت و مکان یابی لحظه ای و ردیابی خطی فرزندان و افراد سالخورده و …
1397/11/03 11:18:35 کنترل و تحلیل عملکرد روزانه کارمندان با بیشترین دقت و در کمترین زمان ممکن
1397/11/03 11:09:27 از پشت میز کار خود در کنار بازاریاب های خود باشید
1397/11/03 11:57:56 افزایش بازده کاری در کارمند کنترل
1397/11/03 12:12:07 ردیابی موبایل و کنترل تماس و پیامک. مدیریت خانواده در SFP
1397/11/03 12:21:43 با ردیابان خط ترانزیتی خود را مدیریت و کنترل نمایید
1397/11/03 12:25:31 ردیابی و کنترل شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام
1397/11/03 12:34:11 کارمند کنترل : هوشمند ترین سامانه نظارت و کنترل عملکرد کارمندان