اعلان ها

نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد.
#نوععنوانپیامزمان
1اعلانحساب آزمایشیمدیری گرامی اطلاعات این حساب به صورت آزمایشی ذخیره شده و صرفا جهت نمایش پیش از خرید به مدیران است.1395/07/05 11:34:56
2هشدارتغییر در سخت افزار دستگاهسامانه در سخت افزار دستگاه \"سپیده خانی\" تغییرات جدیدی را تشخیص داده است1395/07/05 00:28:16