اعلان ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نوععنوانپیامزمان
1اعلانحساب آزمایشیمدیری گرامی اطلاعات این حساب به صورت آزمایشی ذخیره شده و صرفا جهت نمایش پیش از خرید به مدیران است.1395/07/05 11:34:56
2هشدارتغییر در سخت افزار دستگاهسامانه در سخت افزار دستگاه \"سپیده خانی\" تغییرات جدیدی را تشخیص داده است1395/07/05 00:28:16