اطلاعات فضای ذخیره سازی حساب کاربری شما
فضای ذخیره سازی فعلی : 0.00 MB
فضای ذخیره سازی استفاده شده : 43.08 MB
فضای ذخیره سازی باقیمانده : -43.08 MB

500 MB

ظرفیت 500 مگابایت

80,000 ریال ایران

1 GB

ظرفیت 1 گیگابایت

150,000 ریال ایران