مدیریت منابع

  • فضای آزاد موجود :0.00 MB
  • فضای استفاده شده :0.00 MB
  • فضای باقیمانده :0.00 MB

برای حذف اطلاعات اضافی ابتدا شناسه های مورد نظر را انتخاب کرده سپس بازه زمانی برای حذف اطلاعات را انتخاب نمایید

کد شناسه انتخاب
89657246537 - سپیده خانی
95765241356 - پژمان صنوبر
95321497515 - محمد علویان
95763431557 - علی موسوی
85163434672 - سمیه مهدوی
79573146034 - کامران پیروز
9853465246 - سامان رخشان
در فیلد زیر تاریخ مد نظر را انتخاب کنید تا اطلاعات پیش از آن پاک شود

دیتاهای قابل حذف
توجه کنید که پس از حذف، اطلاعات به هیچ عنوان قابل بازگشت نمیباشد.